Hjälpmedelscentralen

redovisning.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Josefin Ärlevik

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 33

Christopher Persson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 50

Jingbo Johansson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 88

Stefan Olsson

Servicechef, team 3

Telefonnummer