Kassor

kassaredovisning.sjukhus@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Amanda Larsson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 02

Amanda Thunborg

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 86

Eleonor Fransson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 99

Jenny Johansson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 52

Josefine Nordin

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 07

Maja Persson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 81

Mike Andersson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 01

Ann-Sofie Johansson

Ekonom

Telefonnummer

Britt-Marie Folkéus Östman

Ekonom

Telefonnummer

Malin Bromander

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 38 04
Delprocessledare

Ann-Charlotte Josefsson

Servicechef, team 2

Telefonnummer