Vad gör en utvecklingschef?

Martina Thelfer arbetar som utvecklingschef inom område Logistik. Martina kommer innan från den privata konsultsektorn.

Vad gör du som utvecklingschef?

Jag ansvarar för att driva utveckling inom ramen för Västra Götalandsregionens logistik- och försörjningsprocesser. Det gör jag tillsammans med ett härligt team av verksamhetsutvecklare, processledare, systemutvecklare, systemförvaltare, systemspecialister, administrativa koordinatorer och verksamhetsrepresentanter.

Vad har du för erfarenhet?

Jag har i hela mitt yrkesliv arbetat med logistikutveckling och projektledning från konsultsidan. Under 2018-2019 processledde jag arbetet att ta fram den regionala Logistik- och försörjningsstrategin i VGR och fick genom detta uppdrag arbeta nära verksamheten. När sedan möjligheten kom att få fortsätta leda detta arbete tog jag chansen. Och det känns så rätt!  

Vilka projekt har ni inom område Logistik?

Vi har många spännande projekt igång. Vi arbetar exempelvis med breddinförandet i hela Västra Götalandsregionen av konceptet materialförsörjning i vården, MiV 2.0. Vi utvecklar ett nytt koncept för en effektivare försörjning av arbetskläder till regionens verksamheter (EFA). Vi arbetar också just nu för att kunna upphandla ett nytt gemensamt affärssystem för samtliga logistikverksamheter i Västra Götalandsregionen för att öka möjligheten till samordning och skapa enhetliga och mer effektiva processer.  

Vi håller också på att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Västra Götalandsregionen centrallager- och försörjningsfunktioner. Vi arbetar ständigt med förbättringar av vår läkemedelsdistribution tillsammans med regionalt sjukvårdsapotek, för att nämna några exempel.