Kontaktuppgifter patientmåltider Östra sjukhuset

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Verksamhetschef

Telefonnummer: 031-343 43 55

Öppettider: 07.30-17.00

 

Andreas Laidla Seeman

Avdelningschef

Telefonnummer

Servicechef, Måltider Östra sjukhuset

Olof Lindgren

Servicechef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 43 55