Energibokslut för VGR visar på resultat över förväntan

I Västra Götalandsregionen (VGR) drivs sedan många år ett ambitiöst och systematiskt energieffektiviseringsarbete. Nu visar energibokslutet på ett resultat över förväntan med 157 kWh/kvadratmeter per år vilket är sex enheter under måltalet för 2022.

— Vi sticker ut i Sverige med vårt energiarbete och flera regioner hör av sig och visar intresse för vårt resultat. Nycklarna är att vi har tydliga och väl förankrade mål, strategier och ekonomiska medel för att jobba med frågan. Det säger Cajsa Lindström, energistrateg i förvaltningen Fastighet, stöd och service.

Tydliga strategier för halveringsmålet
Enligt VGR:s miljömål ska energianvändningen för fastigheter halveras till år 2030. VGR investerar cirka 150 miljoner kronor årligen i energibesparande åtgärder och ställer mycket höga miljö- och energikrav när nya fastigheter byggs både vad gäller utformning och teknik. Det handlar bland annat om satsningar på solceller i nya och befintliga byggnader samt byten av fönster och ventilationssystem.

— Våra fastigheter och lokaler är energikrävande. Det är en stor utmaning att genomföra projekt i lokaler där det till exempel pågår vårdverksamhet. Vi har ett gott samarbete med vården och har dedikerade medarbetare som arbetar heltid med att energioptimera våra system, säger Cajsa Lindstöm.

Driftoptimering pressar ned energianvändningen
John Wallander arbetar som energioptimerare för Östra sjukhuset där det hela tiden pågår ett arbete med anpassning av systemen för att skapa de bästa förutsättningarna för energibesparing. I det nya barnsjukhuset handlar det om att driftoptimera fastigheten efter verkliga förhållanden. I de äldre byggnaderna kan det handla om att byta ut exempelvis ventilationsaggregat och hissar.

—Vi har hela tiden arbetat mot halveringsmålet med tydliga mål och strategier. Vi bevakar, optimerar system och hittar ständigt nya saker att göra för att pressa ned energianvändningen ytterligare, säger John Wallander.

Beteendeförändringar ger resultat
I VGR pågår även ett arbete med energismarta arbetssätt och beteendeförändringar. Hos Folktandvården i Falköping drivs sedan länge ett energismart arbete med goda resultat. Med miljöombud, engagerad personal och gott samarbete med driftpersonal i VGR är det en kort väg för att snabbt få till energibesparande åtgärder.

—Vi har fått till flera nya system som sparar energi i lokalerna, som till exempel rörelsevakter. Vi har även jobbat med våra egna beteenden och vanor genom återbruk av utrustning. Apparater stängs av när de inte används och utrustning laddas nattetid, säger miljöombud Anna Green och Sara Laakso, klinikchef för Folktandvården i Falköping.

Mer information om VGR:s miljöarbete finns på insidan.vgregion.se/miljomal