Kökets matavfall blir till blomnäring

I köket på NÄL i Trollhättan används en greenbox för att hantera matavfallet. Pulvret som blir över används i rabatterna utanför sjukhuset.

Greenbox är en maskin som bearbetar biologiskt avfall till ett bakteriefritt pulver. Inga externa tillsatser eller mikroorganismer används i processen och det är ett miljövänligt och energisnålt sätt att bearbeta avfall. Personalen tömmer matavfallet direkt i maskinen. Sedan går maskinen under natten och kvar blir bara ett tunt stoft.

- Den är lätt att använda, det är bara att hälla i och sätta i gång den. Den stora fördelen är framför allt att avfallet reduceras avsevärt, med cirka 75 procent. Emellanåt behöver den rengöras, och visst, det är en liten extra hantering, men å andra sidan så slipper medarbetarna hantera större behållare samt undviker tunga och onödiga lyft, berättar Åsa Borgqvist, servicechef Måltider i Trollhättan.

Pulvret läggs i portionspåsar för lättare hantering. En underleverantör till Fastighet, stöd och service enhet Utemiljö och standarder, som har hand om utemiljön runt NÄL inklusive trädgård och grönytor, hämtar pulvret och använder det som gödning till rabatter runt NÄL.

- Vi har haft personer från Uddevalla kommun på besök för att titta på vår greenbox, de har tankar kring att köpa in liknande till sina kök. Vi köpte in den för flera år sedan, vi var tidigt ute i vårt hållbarhetsarbete, säger Åsa Borgqvist.

Mer om matavfall

Måltider tar hand om matavfallet på olika sätt inom de andra sjukhusköken. På Östra, Sahlgrenska, Alingsås och Borås fungerar matavfallshanteringen på följande sätt:

En avfallskvarn är installerad för att kunna ta hand om matavfallet på ett miljöeffektivt sätt. Matrester från produktionskök (och i vissa fall restaurang) hanteras med hjälp av avfallskvarnar och avfallstank som med kommunens försorg töms och där slutprodukten omvandlas till biogas.

I Skövde finns matavfallskvarnar som mal ner maten tillsammans med vatten, detta går sedan via fettavskiljare och resterande går ut via avloppsvattnet.