Offentlig konst på agendan i VGR

Publicerad:

Hur kan vi berätta och skapa kunskap om offentlig konst till våra målgrupper? Det var en av flera frågor som diskuterades när representanter från 19 av Sveriges regioner samlades i Göteborg för en nätverksträff om offentlig konst.

Nätverksträffen arrangerades av Västra Götalandsregionens konstenhet som också satt samman ett program som tog upp såväl frågor om barn och ungas medskapande, som studiebesök. Det fördes diskussioner om målgrupper och behovet av att sprida kunskap om offentlig konst.

Under studiebesöket till Östra sjukhuset visades konsten på Drottning Silvias barnsjukhus, men även ett av nytillskotten i konstsamlingen, Klas Barbrossons skulptur Pruttkuddeträdet (Arbor velutum flatum) färdigställt 2023.

Nätverksträff offentlig konst 2023

– Det är viktigt med ett nationellt utbyte kring gemensamma frågor, ett tillfälle att byta erfarenheter och lära av varandra säger Eleonora Fors Szuba, konstchef på konstenheten.

Nätverksträff offentlig konst 2023

Under nätverksträffen fanns gott om utrymme att samtala om gemensamma utmaningar och dela positiva exempel och lösningar. Under den andra dagen fick deltagarna möjlighet att fördjupa samtalen utifrån fyra teman; gestaltad livsmiljö, armlängds avstånd, förvaltning av konstsamling och öppen data.

– Något jag tog med mig från dagarna är vikten av att diskutera publikfrågor med andra inom samma verksamhetsområde. Det är ju alla de som rör sig där konsten finns, som är de vi jobbar för, säger konstförmedlare Mette Muhli.