Vårdnära service i fokus under studiebesök från Island

Uppdaterad:
Publicerad:

På Island är det hög personalbrist framför allt bland sjuksköterskor. På universitetssjukhuset Landspitali har arbetet med att utveckla och införa vårdnära service startats. Ett steg på vägen har varit att besöka Västra Götalandsregionen för erfarenhetsutbyte.

Birna Helgadottir, Director of Supply and Facility Management på Landspitali besökte förra veckan Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och NÄL i Trollhättan med sin ledningsgrupp.

- Precis som här i Sverige har Landspitali börjat resan med att uppgiftsväxla och ta över arbetsuppgifter på vårdavdelningar som inte kräver vårdutbildning. Det har gått bra hittills, vi känner att det behövs väldigt mycket stöd med servicetjänster på vårdavdelningarna på grund av personalbrist, berättar Birna.

Birna har bott i Sverige under längre tid och har kunnat lyssna på webbinar och läst på webben om vårdnära service i VGR. Mot denna bakgrund ville hon höra om våra erfarenheter av vårdnära servicetjänster när det gäller planering och utförande.

- Jag hörde att ni också börjat detta arbete i Västra Götalandsregionen så jag tog kontakt och fick komma på besök med min ledningsgrupp. Erik Hallberg med kollegor på intern service har ordnat ett väldigt fint mottagande för oss. Vi har varit uppe på avdelningar och sett hur ni gör och att ni har planerat det riktigt bra.

Gruppen från Island fick se hur det vårdnära servicearbetet i praktiken utförs på de olika sjukhusen, samt höra vilka utmaningar och hinder som har funnits och vad som gått bra samt vilka ytterligare möjligheter som har identifierats.

- Ni har arbetat en längre tid med detta än oss så vi har lärt oss många bra saker om hur ni har gjort och vi har ställt en massa frågor. Det finns så mycket energi här och vi har träffat många människor, det har varit väldigt roligt och lärorikt. Jag är säker på att vi kommer fortsätta hålla kontakt, förhoppningsvis kan ni komma och besöka oss när vi kommit längre. Vi planerar att bygga upp en bra vårdnära service på Island och detta har varit ett väldigt viktigt steg på den resan, säger Birna.

Efter besöket fortsatte Birna och gruppen till Stockholm för att besöka St Jörgens sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset.

Om Landspitali

Sjukhuset har 6000 anställda och cirka 650 vårdplatser. På Landspitali pågår för närvarande arbete med att utveckla vårdnära service. De har börjat med påfyllning av varor och har gjort det under två års tid. Under 2022 har de ökat den vårdnära servicen och övertagit flera andra uppgifter för avdelningarna. Avsikten är att utöka arbetet ytterligare under 2023.