Logistik- och försörjningsstrategin antagen av Regionstyrelsen

Uppdaterad:
Publicerad:

Den 21 januari beslutade Regionstyrelsen att anta Logistik och försörjningsstrategin för Västra Götalandsregionen.

Strategin har tagits fram i samarbete mellan Regionservice och berörda förvaltningar och tar ett helhetsgrepp kring logistik- och försörjningskedjan; från upphandling till leverans i rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt utifrån vårdens behov. Strategin ser bortom organisatoriska gränser och inkluderar samtliga materialflöden till hälso- och sjukvården.
-Det var ett viktigt och efterlängtat beslut som innebär att vi nu kan fortsätta ta ett regionalt grepp kring försörjningsfrågan genom de prioriterade insatserna och förverkligandet av strategin, säger Måns Ottertun, Programägare av Logistik- och försörjningsstrategin och Affärsområdeschef på Regionservice.

Logistik- och försörjningsstrategin baseras på fyra strategiska områden som ska bidra till att VGR får en enhetlig, hållbar och resurseffektiv logistik och materialförsörjning som styrs med utgångspunkt att stödja patientsäkra vårdprocesser med hög kvalitet i hela regionen.