Angereds sjukhus - Flyttjänst

Avser endast mindre flyttar inne på Angereds Närsjukhus, Halmtorget 1.

Vid större flyttar eller flytt där bil måste användas, boka extern flyttfirma via Flyttjänster - Servicewebb (vgregion.se).

  • Märk upp alla möbler och lådor som ska flyttas.
  • All utrustning och lösa föremål ska vara avlägsnade eller nedpackade i lådor.