REturen och SUturen

REturen och SUturen är till för dig som behöver förflytta dig mellan sjukhustomterna i Göteborgsområdet (Sahlgrenska, Östra och Mölndal) och även GoCo.

Turernas sträckor

REturen: Östra sjukhuset - Mölndals sjukhus - Sahlgrenska sjukhuset - (GoCo).
SUturen: (GoCo) - Sahlgrenska sjukhuset- Mölndals sjukhus - Östra sjukhuset.

Situationen med flera trafikpåverkande arbeten i Göteborg, gör att vi har svårt
att hålla tidtabellen. Vi gör vårt bästa för att ta dig fram enligt tidtabellen.

Är bussen sen eller får du inte plats?

Ring taxi: 020-91 90 90:

  • Knappval 1
  • Begär Tjänsteresor
  • Uppge ditt ansvarsnummer

Har du glömt något under din resa?

Vi låter dina saker ligga kvar i bussen så att du själv kan hämta de vid första bästa tillfälle.

Har du några frågor gällande bussturerna?

Har du några frågor gällande SUturen eller REturen:

031-343 01 41

regionservice.internlogistik.molndal@vgregion.se