Viktigt säkerhetsmeddelande från leverantör ResMed Sweden AB gällande masker med magnetspänne.

2023-12-12
Under v 50 kommer informationsutskick ske till berörda patienter gällande säkerhetsmeddelandet. Informationen består av information till patient från leverantören (Patientbrev) och information framtagen i samråd mellan Hjälpmedelscentralen VGR och vårdgivare.

Leverantör ResMed Sweden AB har gått ut med ett säkerhetsmeddelande gällande masker med magnetspänne.

Mellan 2014 och november 2023 har ResMed sålt tiotals miljoner masker med magneter över hela världen. Under denna tid har ResMed anmält fem (5) fall av allvarliga skador (läkarvård/sjukhusinläggning) som potentiellt berodde på magnetiska störningar av ett implantat (inklusive implanterbara defibrillatorer (ICD) och shuntar för cerebrospinalvätska (CSF)), till berörda tillsynsmyndigheter. Inga permanenta skador eller dödsfall har rapporterats.

Säkerhetsmeddelandet gäller följande masker:

AirFit N10, AirFit N10 for Her, AirFit N20, AirFit N20 for Her, AirTouch N20, AirTouch N20 for Her, AirFit F20, AirFit F20 for Her, AirFit F20 NV, AirTouch F20, AirTouch F20 for Her, AirFit F30, AirFit F30i.

Leverantör ResMed Sweden AB kommer att uppdatera kontraindikationer och varningar gällande masker med magnetspänne.

För mer information, var god läs säkerhetsmeddelandet i dess helhet via länk nedan.

Hjälpmedelscentralen arbetar med att identifiera alla berörda förskrivare och patienter för att nå ut med information.

MWM-2023-FSN-01_Sweden - magnetspänne ResMed.pdf (vgregion.se)

MWM-2023-FSN-01_Sweden_Physician Letter - magnetspänne ResMed.pdf (vgregion.se)

MWM-2023-FSN-01_Sweden_Patient Letter - magnetspänne ResMed.pdf (vgregion.se)