Viktigt säkerhetsmeddelande från Permobil gällande vårdarstyrning scoot control movis r-net med sesam nummer 80982 till elrullstolarna F5, F3, M5 och M3

2023-11-03
Spaken till gasreglaget på vårdarstyrningen kan tillfälligt fastna när vårdaren kör elrullstolen. Orsaken till att gasreglaget kan fastna är ännu inte klarlagd av tillverkaren och i dagsläget krävs ingen åtgärd. Enligt Permobil är risken liten att spaken ska fastna.

Följande kan hända:
- Om spaken fastnar när elrullstolen är avstängd kommer stolen att kunna köras igen när den sätts på igen. Man får då ett felmeddelande.
- Om spaken fastnar under körning och vårdaren upptäcker det, kan spaken återställas till neutralt läge.
- Om spaken fastnar under körning och vårdaren inte upptäcker det, kan elrullstolen rulla i väg av sig själv.

HMC har köpt in totalt 7 Scoot Control Mo-Vis r-net varav 5 är ute hos patient. Sesam nr 80982 har tillfälligt stoppas för beställning.

Vid frågor kontakta gärna Permobils kundtjänst

E-post: customer_support_se@permobil.com
Telefon: +46607879060