Viktigt säkerhetsmeddelande från Decon Wheel gällande den infästningsplåt som fäster mellandelen i framdelen på drivaggregatet Infinity med sesam nummer 78423

2024-07-01
Decon Wheel har från marknaden fått kännedom att den infästningsplåt som fäster mellandelen i framdelen på Infinity, börjat spricka och kan gå av i samband med i och ur-dockning. Detta kan leda till att
produkten blir obrukbar.

HMC har identifierat total 23 Infinity med sesam nummer 78423.
Decon Wheel kommer påbörja bytet av mellandelen med en ny förbättrad version i augusti 2024 och förväntas vara klara senast oktober 2024.

Vid frågor kontakta Decom Wheels kundtjänst
info@decon.se

2024-054566-decon-wheel-ab-fsn.pdf (lakemedelsverket.se)