Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Philips Respironics BiPAP (SE-19) Avbrott eller utebliven behandling på grund av ett larm om ej fungerande ventilation

Detta säkerhetsmeddelande berör utrustningar från leverantör Philips Respironics, som har leverantörsartikelnummer NDX3100S19/Sesamnummer 82452 A40 Pro.

Kort sammanfattning:
• Om larmet Ventilator Inoperative (Ej fungerande ventilator) utlöses finns det risk för avbrott och utebliven behandling.
• Eftersom alla A40 Pro utrustningar berörs innebär detta att patienten behöver ha annan form av ventileringsutrustning tillhanda, d v s en annan modell av ventileringsutrustning för sin behandling om berörd utrustning larmar för Ventilator
Inoperative (Ej fungerande ventilator).
• Hjälpmedelscentralen, som distributör av denna utrustning, inväntar svar från leverantören som för närvarande utreder problemet samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att problemet inte ska återkomma.

För att läsa säkerhetsmeddelandet i sin helhet, v g se nedan länk.

Hjälpmedelscentralen har lokaliserat alla berörda individer som tillhandahålls via oss och tar kontakt med berörda gällande detta säkerhetsmeddelande.

Field Safety Notification (FSN)