Viktigt säkerhetsmeddelande gällande rollator Volaris Smart samt Patrol

2023-11-22
Inkommet säkerhetmeddelade från leverantören Eurovema gällande rollatorerna Volaris Smart art nr 62122 och Volaris Patrol art nr 62123 (samt Volaris Discovery art nr 74640), producerade under perioden 2018-01-01 – 2020-01-31 med serienummer 1040196931 till 1040262638.

Under ovan nämnda period har en gänglåsning (skruv och mutter) används på framhjulen som inte har säkerställt funktionen tillräckligt. Detta har medfört att det skett tillbud där framhjul har lossnat från rollatorerna.

Risken för tillbud är bedömt som låg men åtgärd kommer utföras skyndsamt för att undvika fler tillbud.

Uppsökande verksamhet kommer ske för åtgärd i brukarnas hem av leverantören samt Hjälpmedelscentralens egna tekniker med start inom kort. Åtgärden innefattar att skruvar med muttrar byts ut på båda framhjulen. Idag finns 1106 stycken av de aktuella rollatorerna ute hos brukare i Västra Götalandsregionen.

Samtliga rollatorer som passerar Hjälpmedelscentralen kommer åtgärdas innan de går ut igen.