Viktigt säkerhetsmeddelande gällande rollator Gloss

2024-01-10

Det har inkommit säkerhetmeddelade från leverantören Invacare gällande samtliga storlekar/modeller av rollator Gloss - art nr 80763, 80764, 80765 samt 80766.

Sitsen har under tid visat sig inte hålla och har vid upprepade fall gått sönder när brukare satt sig på rollatorn.

Åtgärd kommer utföras skyndsamt för att undvika fler tillbud. Brukarna ska kunna fortsätta använda rollatorerna tills åtgärden är klar enligt tilläggsinformation från leverantören till Hjälpmedelscentralen.

Uppsökande verksamhet kommer ske för åtgärd i brukarnas hem av Hjälpmedelscentralens egna tekniker med start inom kort. Åtgärden innefattar att byta krysset under sitsen samt eventuellt sitsen, åtgärden beräknas ta 15min. Idag finns 337 stycken av de aktuella rollatorerna ute hos brukare i Västra götalandsregionen.

Samtliga rollatorer som passerar Hjälpmedelscentralen kommer åtgärdas.

Invacare Dolomite Gloss Rollator – Invacare REA AB | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)