Viktigt säkerhetsmeddelande från leverantören ICU medical Sverige AB gällande CADD Solis infusionspumpar

Säkerhetsmeddelandet avser artikel 70431 CADD Solis VIP och 71792 CADD Solis PIB.

De pumpar som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen berörs av följande problem i säkerhetsmeddelandet:
71792 CADD Solis PIB (mjukvaruversion 4,1) problem 6 och 7.
70431 CADD Solis VIP (mjukvaruversion 1,5) problem 7.

Informationen som Hjälpmedelscentralen har fått från leverantören är att dessa fel har identifierats till följd av en historisk granskning av register. Inga incidenter till följd av ovanstående problem har rapporterats och därför bedöms risken som låg.

Pumparna kan användas som vanligt och uppdatering av pumparna kan ske löpande när nyaste versionen av mjukvara har släppts.

Mjukvaruuppdatering för att åtgärda samtliga problem kommer att släppas någon gång under 2024.

När Hjälpmedelscentralen har fått tillgång till den nya mjukvaruuppdateringen kommer uppdatering av pumparna att ske löpande i samband med att dem kommer in till Hjälpmedelscentralen för rekonditionering.

2024-04-08 Gällande problem 8 i säkerhetsmeddelandet som avser PharmGuard serverlösenord har leverantören meddelat att problemet inte är aktuellt för VGR då det är version 4.3 som används i Sverige.

Säkerhetsmeddelande CADD Solis infusionspumpar