Säkerhetsmeddelande Uppresningsstöd Eva

Swereco har utfärdat ett säkerhetsmeddelande som gäller Uppresningsstöd Eva med produktionsdatum innan 2020-05-25, se länk.

2023-51026-swereco-ab-fsn.pdf (lakemedelsverket.se)

Säkerhetsmeddelandet gäller utstickande skruvar på golvplattan respektive fästen som finns på äldre Eva. För att minimera risken för skada hos brukaren pga de utstickande skruvarna kommer dessa bytas ut till invändiga stoppskruvar vid rekonditionering på hjälpmedelscentralen.

Uppresningsstöden ute hos brukare kan fortsätta att användas som vanligt då risken för skada anses låg.