Tillgänglighet

Entré med hiss finns nere till vänster om huvudentréns trappa utanför Stationshuset.

Parkering för fordon med handikapptillstånd finns utanför huvudentrén, totalt tre parkeringsplatser.

Kännbara ledstråk finns utanför och innanför entrén, och fram till de yttre och inre receptionsdiskarna.

Rullstolsanpassad WC finns vid varje toalettutrymme i huset.

Alla våningsplan kan nås med hiss, och en av hissarna i hus 1 (höghuset) är extra stor.

Nedsänkt köksbänk med diskho finns i köket till personalmatsalen på plan 1.

Rullstolsanpassat enskilt omklädningsrum med toalett och duschutrymme finns intill övriga omklädningsrum nere i källaren.

Skyltar med våningsplan, rumsnummer och verksamheter har taktil text samt punktskrift.