Hälso- och sjukvårdsnära service - Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Kontakt Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

internservice.molndal@vgregion.se

Terese Dalåsen

Tf Områdeschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Mikael Alexandersson

Verksamhetsutvecklare, Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Alingsås

Olivia Ekholm

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Intern logistik, Lokalvård samt Receptionen, Alingsås

Angered

Darinka Solaja

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Intern logistik, Lokalvård, Materialförsörjning i vården samt Receptionen, Angered; Lokalvård Cancer- och registercentrum inkl Mikrobiologen, Sahlgrenska

Frölunda/Högsbo

Niklas Norström

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Lokalvård och Internlogistik, Frölunda och Högsbo samt Receptionen Högsbo

Kungälv

Sven Hofving

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Intern logistik samt Materialförsörjning i vården, Mölndal och Kungälv

Anne Lind

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Lokalvård, Kungälv

Kristin Zorman

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Storstäd, Patienttransport, Vårdnära service samt Receptionen, Kungälv

Mölndal

Jimmy Ahonen

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Patienttransport, Mölndal

Mona Björlin

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Lokalvård inkl Operation, Mölndal

Lena Edemell

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Lokalvård 1 samt Storstäd inkl Wallinsgatan, Mölndal

Sharvin Goharpour

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Lokalvård Odontologen samt Konferens- och informationsservice, Mölndal

Sven Hofving

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Intern logistik samt Materialförsörjning i vården, Mölndal och Kungälv

Marie Löfgren

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Vårdnära service och Måltidsservice Mölndal