Hälso- och sjukvårdsnära service - Område Sahlgrenska

Kontakt Område Sahlgrenska

fastighetstodservice.su@vgregion.se

Henrik Ryhnell

Områdeschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Emma Ryberg

Verksamhetsutvecklare, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Anders Bergqvist

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Intern logistik

Robert Emilsson

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Lokalvård Centrum

Tanja Iinatti

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Bemanningspool Sahlgrenska

Heini Kjaerbeck

Enhetschef, Område Sahlgrenska
Lokalvård Öst

Magnus Lind

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Lokalvård Operation samt Vårdnära service

Magnus Martinsson

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Patienttransport

Christina Mauritzon

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Materialförsörjning i vården

Dennis Nithander

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Lokalvård Väst

Kenny Svanlund

Enhetschef, Område Öst

Telefonnummer

Lokalvård Öst

Angelica Toro Meneses

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Lokalvård Bild- och interventionscentrum