Hälso- och sjukvårdsnära service - Område Östra

Terese Dalåsen

Områdeschef, Område Östra

Telefonnummer

Emelie Ajell

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Lokalvård Centralkliniken och Operation

Hanna Bard

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Intern logistik

Magnus Eriksson

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Lokalvård Nya Barnsjukhuset (NBS) , Barnkliniken samt Bemanningspool

Stefan Mönell

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Vårdnära service

Fredrik Nilsson

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Materialförsörjning i vården samt Steriltransporter

Anders Pålsson

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Storstäd och Lokalvård Östra samt Intern logistik Rågården

Zonia Sjöberg

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Lokalvård Kvinnokliniken, Obstetrik och Bemanningspool samt Patienttransport

Kenny Svanlund

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Lokalvård Infektionskliniken och Psykiatrikliniken samt Patienttransport