Diarium

Styrelsen för fastighet, stöd och service erbjuder tjänsten diarium som tar emot, scannar, registrerar, arkiverar och lämnar ut handlingar.

I diariet kan man bland annat söka efter brev och offerter som skickats till Västra Götalandsregionen samt handlingar som verksamheterna själva skapat, exempelvis brevsvar, offertsvar, protokoll samt rapporter.  

Om du önskar hjälp att ta fram handling från diariet så kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider
Måndag-Fredag
9.00-12.00 och 13.00-16.00

regionenshus.vanersborg@vgregion.se

Stefan Svensson

Servicechef

Telefonnummer