Telefoniservice

Telefoniservice leverar telefonitjänster på uppdrag av regionens IT-enhet. Vi består av tre telefonicentra, placerade i Borås, Trollhättan och Mölndal. Vi är ofta medborgare och patienters första kontakt med VGR, därför är service, tydlighet och tillgänglighet viktiga ledord för oss.

Vi hörs!