TjänsteID-service

TjänsteID Service hanterar eTjänstekort och certifikat. För att beställa kort eller certifikat gå in på https://gitsvg.se/etjanstekort

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Tjänste-id service
Bergslagsgatan 2
405 44 Göteborg

Jessica Lunde

Samordnare

Telefonnummer

Mobil: 0700-82 59 04