Angereds närsjukhus - Lokalvård

Lokalvårdstjänster

En välstädad miljö är en viktig förutsättning för god inomhusmiljö och arbetsmiljö. Lokalvård bidrar också till att förebygga och minska risken för smittspridning. Vi städar såväl sjukhus som de flesta övriga lokaler. 

För mer information och beställning av våra lokalvårdstjänster, kontakta ansvarig enhetschef i första hand.

Ladda ner tjänstebeskrivning här.

Darinka Solaja

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Intern logistik, Lokalvård, Materialförsörjning i vården samt Receptionen, Angered; Lokalvård Cancer- och registercentrum inkl Mikrobiologen, Sahlgrenska