Sahlgrenska sjukhuset - Lokalvård

Lokalvårdstjänster

En välstädad miljö är en viktig förutsättning för god inomhusmiljö och arbetsmiljö. Lokalvård bidrar också till att förebygga och minska risken för smittspridning. Vi städar såväl sjukhus som de flesta övriga lokaler. 

För mer information och beställning av våra lokalvårdstjänster, kontakta ansvarig enhetschef i första hand.

Ladda ner tjänstebeskrivning här.

Kontakta oss

Sterilcentral, Sahlgrenska
Dygnet runt: 031 - 342 39 58

Robert Emilsson

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Lokalvård Centrum

Tanja Iinatti

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Bemanningspool Sahlgrenska

Heini Kjaerbeck

Enhetschef, Område Sahlgrenska
Lokalvård Öst

Magnus Lind

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Lokalvård Operation samt Vårdnära service

Catrine Lohne

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Storstäd samt Maskin och Tvätt

Dennis Nithander

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Lokalvård Väst

Kenny Svanlund

Enhetschef, Område Öst

Telefonnummer

Lokalvård Öst

Angelica Toro Meneses

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Lokalvård Bild- och interventionscentrum