Vänersborg - Lokalvård

Lokalvårdstjänster

En välstädad miljö är en viktig förutsättning för god inomhusmiljö och arbetsmiljö. Lokalvård bidrar också till att förebygga och minska risken för smittspridning. Vi städar såväl sjukhus som de flesta övriga lokaler. 

För mer information och beställning av våra lokalvårdstjänster, kontakta ansvarig enhetschef i första hand.

Ladda ner tjänstebeskrivning här.

Kontakta oss

Brinkåsen 010 - 473 41 20
Brinkåsen 010 - 473 41 21
Brinkåsen 010 - 473 41 22
Brinkåsen 010 - 473 41 26
Vänerparken, Verksamhetstelefon till VM  070 - 362 41 74

Åsa Mattsson

Enhetschef, Område Fyrbodal

Telefonnummer

Intern logistik och Lokalvård Vänerparken och Brinkåsen, Storstäd Fyrbodal