Skaraborgs sjukhus Mariestad - Lokalvård

Lokalvårdstjänster i Mariestad

En välstädad miljö är en viktig förutsättning för en god inomhus- och arbetsmiljö. Lokalvård bidrar också till att både förebygga och minska risken för smittspridning. 

Mariestads kommun ansvarar för lokalvården på Mariestads sjukhus och tjänsten följs upp av Fastighet, stöd och service, Uppföljningsenheten. För mer information, kontakta Uppföljningsenhet, uppfoljning.serviceentreprenad@vgregion.se.

 

Fler kontaktuppgifter i Område Skaraborg