Digitala underlag för kundfakturor minskar administrationen

Uppdaterad:
Publicerad:

På några år har digitala underlag inför fakturering ökat från 0 till 75 procent. Med digitala underlag minskar risken för fel och förvaltningarna får större möjlighet till egenkontroll och att se vilka fakturor som gått ut. Kundfaktura handlar både om den interna faktureringen mellan förvaltningarna i VGR och den externa faktureringen utanför VGR.

- Tidigare var alla underlag inför fakturering på papper. Det innebar mycket administration både för oss och för de andra förvaltningarna i VGR, säger Lars Bjurbäck, samordnare på kundfaktura. 

För att nå 75 procent* har det sedan 2020 varit ett ihärdigt arbete tillsammans med förvaltningarna som skickar kundfakturor.  

- Det har handlat mycket om samarbete. Att möta de som använder kundfaktura,  lyssna in deras behov och att prata om hur vi kan göra tjänsten smidigare. Det är  en stor vinst att ha detta digitalt istället för analogt. Det går lätt och snabbt att se bakgrunden till fakturan eftersom det läses digitalt. Tidigare kunde det ta 4-5 dagar innan underlaget kom. Nu går det på någon dag istället. Det minskar risken för fel, och det minskar mycket administration, säger Madeleine Bengtsson, förbättringscoach på kund- och patientfaktura. 

*De digitala underlaget 75 procent är exklusive stående fakturering och månadsfakturering. Vid årsskiftet 2022/2023 kommer även den stående fakturering och månadsfaktureringen att digitaliseras.