Förändring av kafé- och restaurangverksamheten på Närvårdscentrum Skene

Uppdaterad:
Publicerad:

På servicenämndens möte den 25 oktober 2019 fattades beslut att kafé- och restaurangverksamheten på Närvårdscentrum Skene ska förändras.

Restaurang och kafé/kioskverksamheten på Närvårdscentrum Skene har under flera år haft ett ekonomiskt underskott. Trots många försök att upphandla en extern leverantör har det inte gått att hitta någon som är intresserad att driva verksamheten.

- Det har inte inkommit några anbud alls. Vi kommer därför att erbjuda en annan servicelösning säger Erik Hallberg, affärsområdeschef Regionservice. Vi kommer etablera en obemannad serviceanläggning i entrén på Närvårdscentrum Skene kombinerat med en ny beställningsfunktion för medarbetarna.

Serviceanläggningen kommer förses med cafémöbler och innehålla varuautomater med efterfrågade varor och produkter, bland annat med VGRs egna kylda enportionsrätter. Det kommer även finnas mikrovågsugnar för uppvärmning av mat.

Medarbetare som arbetar inom Närvårdscentrum Skene ska också ha möjlighet att göra beställningar av varma rätter som levereras tillsammans med patientmaten från köket på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Enligt servicenämndens beslut ska förändringen vara genomförd senast första januari 2020.

- Nu inleds arbetet med att ta fram exakt hur den nya lösningen ska se ut och säkerställa att övergången går smidigt, avslutar Erik Hallberg.

 

Kontakt:

Erik Hallberg, affärsområdeschef Regionservice
erik.hallberg@vgregion.se

Dan Åberg, ordförande servicenämnd
dan.aberg@vgregion.se

Bakgrund

Efter många års ekonomiska underskott för kafé- och restaurangverksamheten inom Regionservice fattade servicenämnden beslut i februari 2017 om att verksamheterna skulle drivas genom att etablera en serviceanläggning eller genom upphandling av extern leverantör. Målet var att utveckla en kafé- och restauranglösning i VGR som är ekonomiskt hållbar, med ett brett utbud av god kvalitet och till rimliga priser, samt med en god tillgänglighet där ytorna används under större del av dygnet för ett bättre resursutnyttjande. Alla enheter i regionen, förutom den i Skene, har funnit en lösning, antingen genom att upphandlad leverantör har tagit över verksamheten eller genom en så kallad serviceanläggning.