Förändringar hos upphandlad restaurangleverantör

Uppdaterad:
Publicerad:

Nordrest tar över driften av restaurangerna från Matverket från och med måndag 30 mars 2020. Detta på grund av att Matverket går i konkurs. Nordrest är det företag som VGR tecknat avtal med och Matverket var Nordrest samarbetspartner. Avtalet för kafé- och restaurangerna fortlöper och denna förändring ska inte påverka restauranggästerna.

De gäster som har laddat sina tjänsteIDkort med pengar kommer fortsatt kunna nyttja dessa. När Nordrest tagit över kommer gäster kunna nyttja laddade pengar på samtliga restauranger som drivs av Nordrest, vilket blir en förbättring från tidigare.

Förändringen gäller på följande sjukhus:

  • Kungälvs sjukhus
  • Mölndals sjukhus
  • Sahlgrenska
  • Östra sjukhuset
  • Falköpings sjukhus
  • Skövde sjukhus

Kontaktuppgifter

Regionservice enhet Uppföljning serviceentreprenad fortsätter följa upp den upphandlade verksamheten och kan svara på eventuella frågor kring denna förändring.

regionservice.entreprenad@vgregion.se