Från fysisk mässa till digital - Hjälpmedelscentralen ställde om

Uppdaterad:
Publicerad:

I vanliga fall hade Hjälpmedelscentralens mässa för nya hjälpmedel varit fysisk, där leverantörer och vårdtagare hade träffats och tittat på de nya produkterna. I år ställde Hjälpmedelscentralen om och den 18 och 19 november höll de sin första digitala mässa.

-Vi var tvungna att hitta en lösning för att kunna anordna vår vanliga mässa, men på ett anpassat sätt. Modellen vi kom fram till visade sig fungera jättebra, även om det var annorlunda, säger Hanna Larsson, som är en av de produktkonsulenter inom HMC som tillsammans med sina kollegor varit med och skapat den digitala mässan.

Vad har ni gjort för att kunna ställa om mässan från fysisk till digital?
Vi fick möjligheten att titta närmare på den lösning som Gymnasiedagarna i Västra Götaland tagit fram och tyckte om modellen med byggda mässmontrar, likt de på en fysisk mässa. I modellen erbjöds leverantörerna samma möjligheter att lägga upp material om produkterna samt hålla livemöten och presentationer under angivna tider, något som passade oss väldigt bra. Besökarna kunde då ta del av material redan innan själva mässdagarna i form av förinspelade klipp och bruksanvisningar/manualer samt att de hade möjlighet ställa frågor. Detta var ett sätt att förbereda inför livevisningarna, öppna livemöten och chattar. Helt nytt är också att de som inte kunde delta vid själva visningsdagarna kommer kunna ta del av stora delar av mässan i efterhand.

Vem har ni tagit hjälp av?
Dels har det varit ett internt samarbete inom Hjälpmedelscentralen, men vi valde även tidigt i processen att engagera en resurs från VGRs interna Event- och Mötesservice. De har varit en brygga mellan oss och den externa mässleverantören som skapade mässan samt våra produktleverantörer under arbetets gång.

Vilka var med på den digitala mässan?  
Målgruppen för våra mässor är samtliga förskrivare av hjälpmedel inom VGR, både från de 49 kommunerna och regionala verksamheter, men också intern personal inom HMC som vill ta del av det nya sortimentet och få möjlighet att möta våra leverantörer och ställa frågor om produkterna. Vi skulle absolut vilja påstå att det nu med den nya digitala lösningen skapats en betydligt större möjlighet för fler intressenter att delta än vid tidigare traditionella fysiska mässor.

 -Vi är stolta över att vi så snabbt kunde ställa om och anpassa oss efter rådande tider. Fantastiskt i detta är också att alla resor i samband med visningsdagarna helt försvunnit både för oss, deltagarna och leverantörerna, vilket är otroligt positivt för miljön, avslutar Hanna Larsson, produktkonsulent, Hjälpmedelscentralen i Mölndal.