HR-enheten hos Regionservice är hbtq-diplomerade

Uppdaterad:
Publicerad:

Sedan mars 2020 har HR-avdelningen inom Regionservice varit hbtq-diplomerade. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer.

Under ett års tid har enheten haft utbildningar, hemuppgifter, reflektionsövningar, tagit fram en nulägesanalys samt en handlingsplan för ett normmedvetet förhållningssätt. Utbildning och diplomering genomfördes av Kunskapscentrum för sexuell hälsa hos Närhälsan. Utbildningen har som syfte att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård.

Målet med hbtq-diplomering
Hbtq-diplomeringen går igenom begrepp och normer för att på så vis skapa en förståelse för de konsekvenser det kan innebära att bryta mot heteronormativitet. Utbildningen fokuserar också på de konsekvenser detta kan få för arbetsmiljön och i mötet med hälso- och sjukvården. Ambitionen är att hbtq-diplomeringen kommer att leda till ett normmedvetet arbete baserat på gemensamma förhållningssätt till hbtq-frågor och bemötande.

– Vi har fokuserat på att göra handlingsplanen så verksamhetsspecifik som det går. Vi har vänt oss inåt och tittat på vad vi behöver öva på när det gäller bland annat vilket språk vi använder. Vi har också fokuserat på hur vi kan sprida kunskapen och vara förebilder ute i Regionservice verksamheter, säger Hanna Schötts, HR-konsult hos Regionservice.