Projektledning en framgångsfaktor när visselblåsarfunktion togs fram

Uppdaterad:
Publicerad:

Det är många funktioner och områden som har varit delaktiga i att ta fram visselblåsarfunktionen som nyss lanserades i Västra Götalandsregionen. En av de som drev arbetet heter Sally Wennergren, och jobbar som konsult på Regionservice med uppdrag hos säkerhet och beredskap på koncernkontoret.

I december 2021 började Sally Wennergren sitt uppdrag hos Säkerhet och beredskap på koncernkontoret. Där har hon jobbat med att införa visselblåsarfunktionen i Västra Götalandsregionen. En stor del av arbetet har handlat om att hålla ihop de många kompetenserna som varit involverade i arbetet, så som diarium, kommunikation och juridik på koncernkontoret, och säkerställa att det finns bra arbetssätt, rutiner och andra styrdokument runt visselblåsarfunktionen.

- Det har varit en utmaning med den stora variationen av aktörer som på olika sätt varit involverade i att ta fram den nya funktionen. Det har varit många inspel att omhänderta, men jag tycker att arbetet har flutit på bra, säger Sally Wennergren.

Innan Sally Wennergren började jobba på konsulttjänster på Regionservice har hon jobbat hos både länsstyrelse och statliga myndigheter. Bredden av erfarenheten som Sally haft med sig upplever hon att har bidragit till slutresultatet.

- Jag tror att jag har kunnat komma med nya tankesätt i arbetet med visselblåsarfunktionen, säger Sally. Det var svårt att komma in helt ny i ett så brett projekt som visselblåsarfunktionen, men jag har lärt mig otroligt mycket – och tack vare goda kollegor har jag haft mycket bra bollplank längs vägen.

Om det är något särskilt Sally vill lyfta fram kring visselblåsarfunktionen, så är det just hur funktionen till slut blev.

- Jag gillar att det blev så tydligt, både kommunikationen i samband med att vi lanserade den, men också hur man använder själva verktyget, säger Sally.

Fakta om visselblåsarfunktionen:
Visselblåsartjänsten nås via VGR:s intranät och kan användas av medarbetare inom VGR, volontärer och praktikanter och andra personer som utför arbete under VGR:s kontroll och ledning, exempelvis uppdragstagare och konsulter. Anmälan sker via en extern tjänst vilket gör att VGR aldrig kan spåra vem det är som visselblåser. Visselblåsarfunktionen lanserades i juli 2022.