Lokalvårdarna som ser till att operationer kan genomföras

Publicerad:

På ett sjukhus är det inte bara patienter som behöver vårdas, utan också operationssalar och undersökningsrum. På Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar 23 lokalvårdare dygnet runt med att säkerställa att operationer kan genomföras på ett säkert sätt.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset finns det åtta operationsavdelningar, alla med sina specialistområden inom kirurgi. För att operationer ska kunna genomföras krävs det mycket förberedelser, både innan och efter.

– Det går inte att genomföra operationer i en smutsig miljö. Varje operation som görs här på sjukhuset kräver specifika insatser och förberedelser. Det viktigaste för oss är att vårdpersonalen ska kunna ägna sig helt åt sin kärnverksamhet och bedriva den på bästa möjliga sätt, säger Magnus Lind, servicechef för lokalvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Förhindrar smittspridning

Den huvudsakliga uppgiften för teamet är lokalvård som består av mellanstäd och slutstäd. Mellanstäd utförs mellan två operationer och slutstäd utförs då det inte finns någon mer planerad operation för dagen. Det måste vara kliniskt rent så rengöring och desinfektion av ytor mellan operationer är av stor vikt för att förhindra smittspridning och infektioner.

Lokalvårdarna bygger och konstruerar operationsbord inför varje operation, beroende på vilken slags operation som ska göras. Om det är handkirurgi, hjärtkirurgi eller en gynekologisk operation så behöver operationsbordet se ut på olika sätt.

Stolthet att jobba med operationsstäd

Vesna Kartal har jobbat som lokalvårdare på Sahlgrenska universitetsjukhuset i sex år.

– Jag känner mig stolt över att jobba med operationsstäd. Det som vi gör här är helt avgörande för att operationer ska kunna genomföras. Vi lokalvårdare har ett väldigt fint samarbete med sjukvårdspersonalen. Jag känner att vi är ett team som jobbar tillsammans för patienternas bästa. Men det kan också uppstå stressiga situationer. Vissa dagar är vi för få lokalvårdare på plats vilket gör att arbetet blir tungt, säger Vesna Kartal.

Fler lokalvårdare behövs

De senaste åren har antalet operationer ökat på Sahlgrenska universitetssjukhuset och verksamheten med lokalvård kommer att behöva utökas. Lokalvårdarna arbetar även med att leverera prover och packa upp material till förråd. Materialförsörjning i vården är en stor satsning som handlar om att effektivisera och frigöra tid i vården samt säkerställa tillgången till produkter, material och rena textilier.

– Vi behöver rekrytera fler lokalvårdare de närmsta åren. Hos oss finns stora möjligheter till utveckling inom yrket med utbildning och upplärning inom nya ansvarsområden. Du kan göra en intern karriär som lokalvårdare genom att inrikta dig mot till exempel specialstäd, bredda dina ansvarsområden eller bli tex. kvalitetsmätare, säger Magnus Lind.