Regionservice mäter kundnöjdhet

Uppdaterad:
Publicerad:

Under perioden 10-30 november skickas kundenkäter till de förvaltningar som använder och beställer Regionservice tjänster.

Kundnöjdheten ska, enligt servicenämndens beslut, mätas på alla Regionservice tjänster minst en gång per år. Tjänsterna innefattar exempelvis lokalvård, fakturering, informationsproduktion och tryckeri med flera. Resultatet av mätningarna ger en viktig indikation på hur väl serviceförvaltningen uppfyller de förväntningar som finns på servicetjänsterna och vad förvaltningarna tillsammans kan behöva utveckla för att ge ännu bättre service till våra kunder i framtiden.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!