Regionservice medarbetare packar provkit för covid-19

Uppdaterad:
Publicerad:

Under måndagen den 14 december kom VGR Konferenscentrum och Arbetsplatsservice (APS) igång med packning av provkit för covid-19. Uppdraget innebär att packa flera tusen provkit per dag för att underlätta för vården.

VGR Konferenscentrum och APS har efterfrågat ett uppdrag för att kunna hjälpa till under pandemin, vilket resulterai ett tätt samarbete med enheten mikrobiologi Service Substrat vid Sahlgrenska Universitetssjukhus. Uppdraget innebär att assistera inom packning av provkit och sträcker sig tre månader framåt, men kan komma att förlängas.  

Anna Dura Sköld, uppdragsansvarig, berättar varför de efterfrågat uppdraget. 

– För oss är det väldigt viktigt att få hjälpa till eftersom vi inte har lika mycket att göra dessa dagar. Vi är därför glada att vi fick detta förtroende och kan genomföra ett så omfattande uppdrag för sjukvården, säger Anna. 

Vad innehåller provkiten och hur ser processen ut?  

Provkiten som packas innehåller en instruktion på hur testet ska genomförasen svabb med streckkod samt en tillhörande QR-kod. När provkiten är färdigpackade skickas de direkt till Sisjödepån, därifrån kan Närhälsan direkt beställa provkiten.  

Kim Aulin, arbetsledare för uppdraget, berättar hur de under tre dagar organiserat allt från personal till lokaler.  

– Det ska vara tryggt för personalen att packa provkiten. Hygienrutiner är tillsatta och personalen arbetar i rymliga lokaler med avstånd. Dessutom är raster och pausrörelser inplanerade då jobbet kräver mycket fokus och stillasittande, säger Kim. 

Det är viktigt att processen sker på ett säkert och korrekt sätt då hela paketeringen kräver flera steg. I dagsläget är målet att en person ska fylla 5 lådor per dag vilket motsvarar cirka 500 provkit. Under första dagen av uppdraget packades 2688 provkit. Målet är att leverera 25 000 färdiga kit i veckan från och med den 11 januari 2021.