Städrobot på Mölndals sjukhus – teknologi som underlättar arbetsinsatsen

Uppdaterad:
Publicerad:

På Mölndals sjukhus städas huvudentrén och de långa korridorerna som löper genom sjukhuset av en städrobot. Den körs tidigt på morgonen och på förmiddagen och täcker cirka 2500 kvadratmeter.

-  Vi var på en visning där vi blev intresserade av städrobotens möjligheter att digitalisera och effektivisera vår drift av lokalvård. Vi gjorde sedan tillsammans med leverantören en beräkning av de ytor som skulle vara aktuella på Mölndal sjukhus där vi kom fram till att vi skulle höja vår effektivitet, berättar Mikael Alexandersson, verksamhetsutvecklare område Mölndal och sjukhusen i väster. 

Dessutom används inga rengöringsmedel i driften av städroboten. Kvalitén på golven har ökat då städroboten bearbetar ytorna mer effektivt. Den loggar sin dagliga aktivitet så att det via mailrapporter går att få statistik över städrobotens drift.

- Våra medarbetare tycker att städroboten är enkel att hantera och mycket lätt att rengöra. De upplever det som en modernisering av lokalvården. Den väcker även en hel del uppmärksamhet från både vårdpersonal och besökare som gärna vill veta mer om hur den fungerar. Vi har fått mycket beröm för våra rena golv, avslutar Mikael.

Ett arbete med utökad digitalisering har påbörjats på Regionservice. I förlängningen är det tänkt att utöka den övriga maskinkörningen som i sin tur ersätter den arbetskrävande dagliga lokalvården i form av manuell moppning. Först har en analys gjorts på vilka ytor på sjukhusen som lämpar sig för maskinkörning och städrobotar. Processen är påbörjad men inte slutförd på samtliga sjukhus i regionen.