Uppbyggnad av Scandinavium som vaccinationscentral

Uppdaterad:
Publicerad:

I början av året fick Regionservice uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering. Kapaciteten är tiotusen vaccinerade i veckan.

I början av 2021 var Camilla Malmer och Cecilia Fritzdorf, projektledare på Kompetenscentrum inom Regionservice, i full gång med uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering. Det saknades dock en resurs för att hålla samman inköp av förbruknings-, uppbyggnads- och sjukvårdsmaterial till vaccinationscentralen.

–  Uppdraget kom från tre av Närhälsans PVO (primärvårdschefer). De är ansvariga för cirka 30 vårdcentraler som gått ihop för att skapa en vaccinationscentral i Göteborg. Uppdraget gick till oss på Kompetenscentrum då Närhälsan behövde stöd med att hålla ihop uppbyggnadsfasen av vaccinationscentralen. Vi valde sen att kontakta VGR Konferenscentrum inom Regionservice för hjälp med uppbyggnad och samordning, säger Camilla Malmer.

I samband med det nya uppdraget var VGR Konferenscentrum inom Regionservice igång med ett annat stort uppdrag för 1177 och Regionhälsan – en telefonlinje som besvarar allmänna frågor om vaccination mot covid-19. Kim Aulin, samordnare för telefonlinjen, såg förfrågan om uppdraget gällande vaccinationscentral på Scandinavium som ytterligare en möjlighet att hjälpa till och underlätta för regionen.

Kim hade tidigare beställt och hanterat förbrukningsmaterial till konferensverksamheten, nu gällde det material till en vaccinationscentral. Ansvarsområdet växte snabbt från att beställa hem kanyler och vaccinationsetiketter till fler ansvarsområden såsom personalkläder, avfallshantering, personalrum och lagerhantering.

Tanken var att vaccinationscentralen skulle öppna i mitten av april, men blev sedan förskjuten till mitten av maj på grund av vaccinbrist.

– Under tidspress och med stundtals begränsad tillgång till information fick man ofta tänka utanför boxen och lösa uppkomna problem. Men det är ju också då man lär sig som mest och får vara med att bygga upp något på riktigt. Tillsammans med kontakter på bland annat Sisjödepån, Regiontryckeriet och Närhälsan löste sig allt till det bästa och den 19 maj kunde vi lämna över vaccinationscentralen till Närhälsan och känna oss nöjda. Jag och många med mig kommer gå ur pandemin med många nya erfarenheter och framförallt nya kontakter. Hade någon sagt till mig att 2021 kommer du beställa vaccinationssprutor och sjukhuskläder till Scandinavium så hade jag nog bara skrattat, säger Kim Aulin.

Även Logistik- och försörjning inom Regionservice hade en viktig roll i arbetet gällande vaccinationscentralen.

– Som operativ inköpare har jag sedan ett tidigt skede haft kontakt med materialkonsulenten Pär Börjesson om planeringen av vilken mängd material som ska skickas och när till Scandinavium. Arbetet med materialplanering för en massvaccinering i VGR påbörjades tidigt under 2020, säger Daniel Eklund, operativ inköpare, Sisjödepån.

Det var även en del att tänka på gällande transporten av materialet till Scandinavium.

– När beställning av materialet var lagd planerade vi även transporten. Utifrån vikten på godset krävdes en tung lastbil. Det var viktigt att det fanns personal på plats som kunde ta emot leveranserna.

Efter hand som vaccineringen kom igång har vårt samarbete minskat. Men leveranserna till Scandinavium fortgår så länge vaccineringen pågår, säger Sara Lindberg, kvalitetssamordnare, Område Logistik.