Vad gör en processledare?

Uppdaterad:
Publicerad:

Hanna Ljungblad arbetar som processledare för hållbart resande inom Regionservice sedan november 2020. Hennes uppdrag är regionövergripande och hon ser det som en spännande utmaning då regionen är stor - både organisatoriskt och geografiskt.

Du arbetar som processledare, vad gör man då?

Hållbart resande bland de anställda är ett område som påverkar och påverkas av de flesta verksamheter och det är ett gemensamt ansvar för att vi ska kunna uppfylla VGR:s högt ställda miljömål. Det är viktigt att vi har ett systematiskt och konsekvent arbete för att lyckas med omställningen.

Mitt uppdrag som processledare är att driva förändringsarbetet mot målen och säkerställa förankring i organisationen, att vi skapar samverkan och identifierar gemensamma nyttor kring ett ökat hållbart resande. Inom processen har vi kartlagt hinder och möjligheter för omställningen och kommer att verka för att skapa förutsättningar för de anställda att resa mer hållbart. Det ingår även ett omfattande kommunikationsarbete för att både nå ut med policy och mål för resandet men även för att få ytterligare kunskap om verksamheternas nuläge och behov.

Hur skulle du säga att en vanlig arbetsdag kan se ut?

Det är ofta mycket möten, vilket både innebär att processen får värdefull input ifrån andra delar av VGR, men det skapar också möjlighet till förankring och fokus kring resandefrågor. Mellan mötena finns det förhoppningsvis tid att sammanställa och dokumentera samt planera och förbereda för kommande aktiviteter.  

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag brinner för hållbart resande och är tacksam över att få möjlighet att arbeta med det för att bidra till en bättre värld. Det är också roligt att arbeta på VGR som är en så viktig samhällsaktör. Min roll innebär att jag arbetar regionövergripande, vilket är en spännande utmaning då regionen är så stor - både organisatoriskt och geografiskt. Det är också väldigt inspirerande att ständigt få möjlighet att träffa personer som har en helt annan kompetens än jag själv men att vi gemensamt kan samverka mot målen.

Varför valde du att söka dig till Regionservice?

Regionservice har ett intressant uppdrag i att erbjuda service till VGR inom olika områden och det innebär att det är flera olika kompetenser som samlas inom en förvaltning och att vi får möjlighet att hitta symbioser mellan olika tjänster. Det är roligt att vara en del av det.

Skulle du rekommendera någon annan att söka sig till Regionservice?

Absolut! Jag trivs jättebra på Regionservice. Det är en tillåtande och stöttande organisation där jag upplever att man verkligen arbetar utifrån sin värdegrund som bland annat anger “tillsammans” och ”med glädje”.