Digitalisering och automation på Östra sjukhuset

Uppdaterad:
Publicerad:
Rullbandet på godsmottagningen, Östra sjukhuset.

På område Östra pågår utveckling av verksamheten för fullt. Läs om tre goda exempel som har bidragit till kostnadseffektivisering, förbättrad arbetsmiljö och ökad kvalitetshantering med hjälp av digitalisering och automation.

- Enligt min erfarenhet kan man bryta ner verksamhetsutvecklingsbegreppet i tre delar, teknik, process och kundorienterad verksamhetsutveckling och det är viktigt att jobba med samtliga delar. Det kan ta tid i arbetsgruppen att lära sig nya arbetssätt men att jobba med förbättringar vinner både medarbetare och kund på, säger Eddie Dyfverman verksamhetsutvecklare på område Östra.

På Östra sjukhuset finns tre goda exempel som har bidragit till kostnadseffektivisering, förbättrad arbetsmiljö och ökad kvalitetshantering med hjälp av digitalisering och automation.

Pakethantering med färre lyft

På godsmottagningens pakethantering har de tidigare fem fasta borden ersatts av rullbord och bandmatning vilket gör att antal lyft minskat, från fyra gånger per paket till dagens två lyft.

- Innan förändringen hade vi platsbrist. Dessa arbetsbord är justerbara i höjd och vinkel/lutning. Nu är det en bättre arbetsmiljö ergonomiskt sett och en effektivare hantering av paketen, berättar Eddie.

Vid ankomst till godsmottagningen ska paketen lyftas upp via ett lyfthjälpmedel på rullbordet och rullas fram till inregistreringen. Efter att ha fått rätt märkning/etikett matas paketet fram till nästa rullbord där ytterligare ett lyfthjälpmedel finns för att förflytta paketet till rätt vagn för vidare leverans till avdelning.

Stark, smidig och lätt

- Vi har investerat i två stycken Beagle-360-Drive och dem har vi kört nu i sex månader. De har visat sig vara väldigt kompletterande och effektiva arbetsredskap, säger Eddie.

Beageln är liten och smidig och kan dra lastvagnar upp till 1500 kg, exempelvis fyra-fem stycken tvättvagnar. Den är också smidig och kan svänga runt sin egen axel, så den går bra att vända inne i en hiss.

- Det positiva är att den inte väger flera ton, den är lätt och går i max 6 km/h så den är inte skrämmande i publik miljö. Sen är den också billigare än en jättestor truck, berättar Eddie.

Beagle 360 drive

Digitaliserad övervakning av läkemedel

I de särskilda rum där läkemedel förvaras innan utkörning till klinikerna har automatiska temperaturmätare installerats på samtliga sjukhus i regionen.

Som distributör av läkemedel måste Regionservice följa EUs riktlinje för god distributionssed Good Distribution Pratice (GDP). I den ingår att säkerställa kontrollen av distributionskedjan och kvaliteten på läkemedel. Enligt riktlinjen ska läkemedel förvaras lämpligt, åtskilda från andra produkter och skyddas från skadlig påverkan av bland annat ljus, temperatur och fukt.

- Denna lösning har visat sig vara väldigt bra, berättar Eddie. Temperaturmätaren lagrar data och dataöverföringen sker via trådlöst nätverk. Det är en stor fördel att all mätdata finns tillgänglig hela tiden, överallt, på alla instrument. När gränsvärdena överskrids larmar den omedelbart via e-post och SMS. All data sparas på en molntjänst och arkiveras enligt reglementet i fem år. Våra kunder kan på begäran få tillgång till information som visar att kraven vad gäller lagringstemperatur för produkterna har uppfyllts.

Temperaturmätaren Testo Saveris -2 är ett steg närmare regionens digitalisering.