Kungälvs sjukhus - Intern logistik

Beställ

Transportbeställning (internlogistik)

Kontakta oss

Beställning och förfrågningar avseende intern transport och flytt

Telefon: 0303-988 20

regionservice.internlogistik.kungalv@vgregion.se

Sven Hofving

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Intern logistik samt Materialförsörjning i vården, Mölndal och Kungälv