Sahlgrenska sjukhuset - Intern logistik

Godsmottagning

Tel 031 - 342 72 96

Vardagar kl. 07-16

Sterilcentral

Tel 031 - 342 39 58

Dygnet runt

Anders Bergqvist

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Intern logistik

Patient-vaktmästeri, Akutvakt

Christina Mauritzon

Enhetschef, Område Sahlgrenska

Telefonnummer

Materialförsörjning i vården

Fler kontaktuppgifter