Östra sjukhuset - Intern logistik

Hanna Bard

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Intern logistik

Fredrik Nilsson

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Materialförsörjning i vården samt Steriltransporter

Anders Pålsson

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Storstäd och Lokalvård Östra samt Intern logistik Rågården

Fler kontaktuppgifter