Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden från Philips Respironics.

Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland har etablerat kontakt med Philips i ärendet. Vi uppdaterar detta säkerhetsmeddelande löpande.

2023-06-23
Utbyte av berörda utrustningar pågår.

2021-12-17
Hjälpmedelscentralen VGR har fortsatt en pågående dialog om utbyte/reparation med leverantören.

2021-11-16
Det går inte längre att aktivera låneprogrammet med Trilogy Evo.

2021-11-01
Leverantör Philips har meddelat Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen att det finns möjlighet att låna Trilogy Evo
under tiden som Trilogy 100 repareras (byte av ljuddämpande skum).

Direktkontakt har tagits i ärendet med de vårdgivare som berörs.

2021-09-08
Leverantör Philips har stoppat nyförsäljning av nedanstående artiklar,
med en prognos för de kommande 12 månaderna, pga deras Global Hold/Säkerhetsmeddelande. Artiklarna har därför fått status ”utgått leverantör” i Sesam.

 • 72187- Ventilator BiPAP A40, inkl. luftslang, nätadapter,
  förvaringsväska och SD-kort
 • 59286- Ventilator Trilogy 100 V
 • 72186- Ventilator DreamStation BiPAP S/T30, inkl. förvaringsväska, SD-kort, slang, pollenfilter, nätadapter
 • 68500- CPAP DreamStation Auto
 • 76766- DreamStation ASV

2021-07-20
Inloggningsuppgifter har nu kommit Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland tillhanda och aktuella serienummer har registrerats. Philips meddelar att reparationsprocessen kräver tillsynsmyndighetsgodkännande, vilket Philips
arbetar med att få så snabbt som möjligt och de kommer att påbörja reparations-/utbytesprocessen omedelbart efter godkännandet.

2021-07-06
Utdrag ur uppdatering som idag har skickats till ansvarig avtalsägare på Koncerninköp från Philips:

Just nu är de enheter som berörs av säkerhetsmeddelandet satta under tillverknings- och leveransstopp. Detta eftersom Philips förbereder sig på att implementera ett reparations-och utbytesprogram för de berörda enheterna och därigenom installera ett nytt ljuddämpande skummaterial som inte påverkas av de rapporterade problemen. Detta innebär tyvärr att inga nya eller tidigare beställda produkter kan levereras av Philips. Philips kommer att reparera och/eller byta ut berörda enheter. Vi arbetar för närvarande så fort vi kan för att lösa situationen med alla tillgängliga medel, men vi har i dagsläget ingen tydlig tidsplan vad gäller tillverknings- och leveransstoppet samt reparations- och/eller utbytesproceduren. Philips bedömer för närvarande att tillverknings- och leveransstoppet samt reparations- och/eller utbytesproceduren kommer att pågå under flera månader. Vi beklagar situationen och kommer att hålla dig uppdaterad så snart vi har mer information.

Nedanstående produkter i nuvarande avtal 201605915–003 Ventilatorer för Hemsjukvård och 2016–04548 Sömnapné CPAP och masker berörs av informationen ovan:

 • NDX1030S20 Dreamstation BiPAP S/T30,
  Artikelnummer i Sesam: 72186
 • NDX500S15 CPAP DreamStation Auto,
  Artikelnummer i Sesam: 68500
 • NDX500S15C DreamStation Auto CPAP inkl. modem,
  Artikelnummer i Sesam: -
 • NDX700S15C DreamStation Auto BiPAP inkl. modem,
  Artikelnummer i Sesam: -
 • NDX1130S20 DreamStation BiPAP AVAPS,
  Artikelnummer i Sesam: -
 • 1111169 BIPAP A40,
  Artikelnummer i Sesam: 72187
 • 1054096B Trilogy 100,
  Artikelnummer i Sesam: 59286

Observera att även äldre artiklar från Philips sortiment av CPAP, Bilevel och Respiratorer kan beröras. Hjälpmedelscentralen har ännu inte fått inloggningsuppgifter för att kunna börja registrera utrustningen och Philips kan idag inte uppge när Hjälpmedelscentralen får tillgång till inloggningsuppgifterna. 

 

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE till marknaden: Philips Respironics enhetsmodeller från serierna Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30 och BiPAP A30/A40

Philips Respironics ventilatorer; Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30 och BiPAP A30/A40 – Respironics, Inc. | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se)

https://www.lakemedelsverket.se/49e5de/globalassets/dokument/medicinteknik/sakerhetsinformation-fran-tillverkare/2021-50981-respironics-inc-fsn.pdf

Direktlänk till Philips officiella sida
https://www.philips.se/healthcare/e/sleep/communications/src-update

 Utlåtande från ERS (European Respiratory Society)

Announcement: ERS releases statement on the Philips recall notice - ERS - European Respiratory Society (ersnet.org)

https://mk0ersnetorgsavg5whs.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/06/ERS-statement-on-Philips-devices.pdf