Jag har fått min faktura avvisad/bestriden

Fakturan är bestriden/avvisad på grund av felaktiga/ofullständiga uppgifter. Fakturan finns inte registrerad i vår leverantörsreskontra och kommer inte att kunna betalas av oss innan ni skickat en ny faktura med korrigering/komplettering av fakturauppgifter.

Om orsaken är felaktig referens kontaktar du beställaren för uppgift om korrekt beställar-id.