Fakturaadresser

Fakturering till Västra Götalandsregionen ska ske med elektronisk faktura i enlighet med 3§ Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Elektronisk fakturering 

Varje förvaltning inom Västra Götalandsregionen har en egen reskontra och därmed en egen GLN/Peppol-adress för fakturering. Beställar-id eller ordernummer måste alltid anges som referens då VGR tillämpar automatisk referenskontroll.

GLN och Peppol-id till Västra Götalandsregionen

VGR har organisationsnummer 232100-0131 till samtliga förvaltningar.

VAN-tjänstoperatör - InExchange