Faktura gällande glasögonbidrag för barn och unga samt speciallinser och glasögon

Bidraget är momsbefriat så bidragsbeloppet faktureras i sin helhet utan moms.

Bidrag ges en gång per recept eller ordinationsintyg. Bidrag ges för den faktiska glasögon-/linskostnaden och reduceras till den verkliga kostnaden om den understiger bidragsbeloppet. Kostnad som överstiger bidragsbeloppet samt synundersökning och tillbehör betalas av kund. Byts ett glas ges bidrag endast för ett glas.

Vid felaktigheter kommer makulering av faktura ske, kontakt sker via e-post. Ny rättad/kompletterad faktura måste då skickas in.

Fakturering ska ske minst en gång i månaden, undvik stora samlingsfakturor.

Faktura ska skickas via post och underlag som bifogas ska vara i A4-format.

Fakturaadress:

Habilitering och Hälsa
Bestid: 303201
FE 992
405 83 Göteborg

Underlag som ska bifogas vid fakturering

Glasögonbidrag för barn och unga 0-19 år:

 • Bidragsblankett fullständigt ifylld och med underskrift av målsman/sökande.
 • Asylsökande ska ha ett giltigt LMA-nummer och födelsedatum ska anges.
 • Bidragstagare 0-7 år ska ha ett recept signerat av ögonläkare/ortoptist. Recept/intyg får inte vara äldre än 6 månader.
 • Bidragstagare 8-19 år ska ha ett recept/ordinationsintyg signerat av legitimerad optiker. Recept/intyg får inte vara äldre än 12 månader.
 • Receptet/ordinationsintyget ska innehålla namn, personnummer och ordinationsdatum. Aktuella styrkor och vad som faktiskt ordinerats höger/vänster. 
 • Kopia på kundens/målsmans originalkvitto i A4-format där det framgår:
  • datum för köpet
  • specificerade kostnader; glas, bågar, linser, synundersökning, tillbehör

Bidrag för speciallinser/glasögon:

 • Bidragsblankett fullständigt ifylld och med underskrift av sökande.
 • Diagnosstyrkande från ögonläkare/optiker på syncentral. (Ny första ansökan)
 • Visusintyg från ögonläkare/legitimerad optiker. (Ny första ansökan)
 • Ordinationsintyg där aktuell visus med bästa glaskorrektion framgår ska bifogas varje efterföljande bidragsansökan.
 • Kopia på kundens/målsmans originalkvitto i A4-format där det framgår
  • datum för köpet
  • specificerade kostnader; glas, bågar, linser, synundersökning, tillbehör

Vid frågor om bidragsregler och gällande belopp:
glasogonbidrag@vgregion.se

Telefonrådgivning fakturaärenden: 010-441 32 80. Måndag - torsdag kl 08:00-14:00

Läs mer om glasögonbidrag till barn och unga samt speciallinser och glasögon på 1177